h1

Kolekcija programa slobodan softver za MS operativni sistem

30. априла 2012.

Sajt www.slobodansoftverzaskole.org je promovisan na svetskom internet forumu u Zenevi.

Advertisements
h1

Ponuđeni programi na ovom sajtu

27. октобра 2011.

Slobodan softver na ovim internet stranicama je odabran tako da on pretežno zadovoljava potrebe nastave iako se neki programi mogu uspešno upotrebljavati u administrativnim aktivnostima škole. Programi koji se nalaze na ovom sajtu jesu mali izbor slobodnog softvera za operativni sistem Microsoft Windows. Udruženje profesora informatike Srbije će posetiti nekoliko škola u Srbiji i pokloniti im izbor slobodnih programa na CDROM-u. Na tom CDROM-u se nalaze programi koji se instaliraju na lokalni računar. Programe možete da instalirate neograničeno te da ih slobodno kopirate i dajete drugima na korišćenje. Pripremili smo za vas i izbor web programa koje smo naknadno stavili na ove internet stranice. Ovi programi se nalaze na stranici Web programi. Najtoplije vam preporučujemo da posetite sajtove ovih programa i da stupite u komunikaciju sa ljudima koji razvijaju ovaj softver, korisnicima, ljudima koji pišu priručnike ili pružaju tehničku podršku. Preuzmite izvorni kod ovih programa sa tih sajtova i ponudite učenicima da ga proučavaju uz vašu pomoć. Primetićete da će vaši učenici sa zadovoljstvom prihvatiti slobodu koju nudi ovakav softver i da će porasti njihovo interesovanje za informacione tehnologije. Na strani Programi nalazi se izbor slobodnog softvera, koji smo pripremili za vas.

h1

Slobodan softver u nastavi

15. октобра 2011.

Slobodan softver u školama je neophodan kako bi se zadovoljili veoma važni kriterijumi obrazovnog procesa. Veoma je važno da učenici uče pomoću softvera koji mogu slobodno analizirati, proučavati, razmenjivati, menjati i testirati promenjene verzije. Proces učenja ne bi smeo da bude opterećen isključivo restriktivnim licencnim odredbama koje smanjuju efikasnost procesa učenja. Slobodan softver je često pogrešno nazvan „besplatan softver“ ili „softver bez licence“. Slobodan softver ima svoju licencu koja definiše njegovu slobodu.